ALAPLI HABERLERİ

ALAPLI OSB’YE MÜDÜR ARANIYOR…

15 Ocak 2015
711 kez görüntülendi

ALAPLI OSB’YE MÜDÜR ARANIYOR…
Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığınca Organize Sanayi Bölgesine Bölge Müdürü atanacaktır.
       Aranan özellikler aşağıda belirtilmiş olup, başvuruda bulunacakların, 27.01.2015 tarihi saat:17.00’a kadar, Alaplı Kaymakamlığı Hükümet Konağı / ALAPLI adresine şahsen dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Alınacak Personelde Aranan Şartlar:

Genel Şartlar:1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2-18 yaşını bitirmiş olmak,3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

5-26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.6-Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.
Özel Şartlar:I – Alaplı veya Ereğli ilçelerinde ikamet etmek,2- 4 yıllık Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun İnşaat Mühendisi veya Mimar, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.


 

İstenen Belgeler:

1-Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin asılları veya onaylı örneği,

2-Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan,

3-Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyan,

4-Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

5-T.C. kimlik belgesi fotokopisi,

6-1 Adet fotoğraf,

7-Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak mesleki tecrübeye ait belge asılları veya  onaylı örnekleri.

Aranan şartları taşımadığı veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların iş akdi, hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz