ALAPLI HABERLERİ

FINDIK İÇİN SİGORTA ZAMANI

16 Ocak 2014
594 kez görüntülendi

FINDIK İÇİN SİGORTA ZAMANI

                      Bakanlar Kurulu’nun “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararı” 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak, 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Bitkisel ürünler ve seralar için dolu ana riski ile birlikte çeşitli doğal afetler sonucu meydana gelen riskler, ilgili genel şartlar ve talimatlar kapsamında bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemine, seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaktadır.
Veteriner Bilgi Sistemine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları, mandalar, koyun, keçi, koç ve tekeler için ölüm riski ile ilgili genel şartlar ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işleme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaktadır.
Kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riskleri ve Arıcılık Kayıt Sitemine Kayıtlı olan aktif ve plakalı kovanlar için çeşitli doğal afet riskleri, ilgili teknik şartları ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaktadır.
Bu karar kapsamında belirlenen riskler için 2014 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği Tarım sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacaktır. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinde don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden karşılanacaktır.

 

Değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle tarım sigortaları ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 

Fındık üreticilerinin, üretim sezonu boyunca Don, Dolu, Fırtına, Hortum, Heyelan, Yangın, Deprem, Sel ve Su Baskını gibi doğal risklerden ne denli olumsuz yönde etkilendikleri ortadadır. Yapılması gereken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’ne başvurulması, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olunup ya da kayıtların güncellenip, ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sigorta yaptırılmasıdır.

Fındık için TARSİM’e son müracaat tarihi 5 Mart 2014 tür. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz