ALAPLI HABERLERİ

FINDIKTA ALAN BAZLI DESTEK MÜRACAATLARI BAŞLADI

12 Ocak 2016
1.211 kez görüntülendi

FINDIKTA ALAN BAZLI DESTEK MÜRACAATLARI BAŞLADI

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Organik Tarım Desteği Müracaatları Başlamıştır.

19 Aralık 2015 tarih ve 29567 sayılı resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/46) “ hükümlerine göre Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği müracaatları başlamıştır. 2015 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmış olan ve toplamda 1 dekarın üzerinde olan fındık üreticilerimize (1. ve 2. sınıf tarım arazileri ve 3. sınıf tarım arazilerinde ise meyili % 6’dan düşük araziler hariç) 2015 yılı ürünü için dekara 170,00 TL Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılacaktır. Müracaatlar 1 Nisan 2016 mesai bitiminde sona erecek olup, çiftçilerimiz 1 Nisan 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek başvuru dilekçesi imzalayacaklardır.

2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi müracaatını yaptırdıktan sonra vefat eden üreticilerimizin Alan Bazlı Fındık Desteğinden faydalanabilmeleri için veraset ilamında adı geçen varislerden biri tarafından, diğer varislerin muvafakatını almak şartıyla ÇKS kaydının yapıldığı 2015 üretim yılı için destekleme işlemleri yapılacaktır.

Ayrıca 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21) hükümlerine göre Organik Tarım Destekleme müracaatları başlamış olup 25 Mart 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Organik Tarım Desteği ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı, 2015 yılı hasatını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş olan ve bu Tebliğde Organik Tarım Desteği uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacaktır. Bu çiftçilerin 2016 üretim yılı için ÇKS kayıtlarını da yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Organik Tarım Desteği almak için şartları uyan çiftçilerimizin 25 Mart 2016 tarihine kadar bağlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

fındık hırsızları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz