ALAPLI HABERLERİ

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE KREDİ

12 Nisan 2016
1.065 kez görüntülendi

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE KREDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kırsal kalkınma desteği 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, katma değer vergisi hariç tutularak, hibe ödemesi yapılabilecek için hibe sözleşmesi imzalanarak yapılacak. Genç çiftçilerin bu program kapsamında verilen hibeden sadece 1 kez yararlanabileceklerini belirten Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik, proje kapsamını şu şekilde açıkladı:

30 BİN LİRAYA KADAR HİBE

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.

HİBE NÜFUSU 20 BİNDEN AZ YERLEŞİM ALANLARINI KAPSAYACAK

Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak. Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek. Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek. Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek.

AMAÇ: TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak. Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak. Kararla tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

gençç

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz