ALAPLI HABERLERİ

HİBE TARIM ARACI BAŞVURULARI BAŞLADI

7 Temmuz 2012
653 kez görüntülendi

HİBE TARIM ARACI BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Alaplı İlçe Müdürü Rafet  Yılmaz, tüm çiftçileri ve yatırımcıları yüzdelik hibe desteğinden faydalanmaya davet etti.

müracaatlar alaplı Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Alaplı İlçe Müdürlüğüne yapılabiliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen konulan  Kırsal   Kalkınma    Yatırımlarının    Desteklenmesi  Programı   Kapsamında   Makine ve   Ekipman   Alımlarının   Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/36  ),  03 Temmuz 2012 tarih ve 28342 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecektir.

 

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi aşağıdaki 27 adet yatırım konularını kapsamaktadır.

 

Anıza direkt ekim makinesi, Arıcılık makine ve ekipmanı, Balya makinesi, Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo, Biçer Bağlar, Canlı balık nakil tankı, Çeltik fide dikim makinesi,  El traktörü, File sistemi kurulması, Gübre dağıtma makinesi, Güneş Kolektörü,        Mibzer, Pamuk toplama makinesi, Pancar söküm makinesi,  Patates söküm makinesi, Pülverizatör, Sap parçalama makinesi, Sap toplamalı saman makinesi,  Silaj makinesi, Sıra Arası Çapa Makinesi, Su ürünlerinde buzlama makinesi,  Su ürünleri için kuluçka dolabı, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,  Tambur filtre,    Taş toplama makinesi, Yem hazırlama makinesi,     Zeytin hasat makinesi.                

 

          Hibeye esas tutar gerçek kişiler için Makine-Ekipman başına 50.000 TL, tüzel kişiler için Makine-Ekipman  başına 100.000 olmak üzere hibeye esas tutarının %50’ sine hibe yoluyla destek verilecektir.

 

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 03.07.2012 – 01.08.2012 tarihleri arasında ilgili İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Daha fazla bilgi için İl-İlçe Müdürlüklerinden yararlanılabilir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz