ALAPLI HABERLERİ

MÜJDE ! ERDEMİR VAKFI MALİYE BAKANLIĞI İLE ANLAŞTI

18 Ekim 2014
1.071 kez görüntülendi

MÜJDE ! ERDEMİR VAKFI MALİYE BAKANLIĞI İLE ANLAŞTI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Vakfı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmede anlaşma sağlandı.

Erdemir Vakfı’na kesilen 36 milyon liralık usulsüzlük cezası faizleriyle birlikte  129 milyon TL’ye çıkmıştı.  Bu ceza ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Erdemir Vakfı yöneticileri arasında gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesinde  37,5 milyon TL üzerinde anlaşma sağlandı. Uzlaşma anlaşmasını Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ile Erdemir Vakfı Başkanı Mücteba Bekcan imzaladı. Bu imza ile vakıfta kişi başına düşen yüzde 17’lik ceza oranı yüzde 5’e düşürüldü.

 

Ankara’da Saat 16.00’da başlayan ve 20.00’ye kadar süren toplantıya Türk Metal Sendikası Kdz.Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş‘da katıldı süreci takip etti. Ak Parti Zonguldak Milletvekili Prof.Dr.Ercan Candan da sürecin başından sonuna kadar sonuçlandırılmasında önemli pay sahibi oldu.  Anlaşmanın ardından Milletvekili Candan bölgeye hayırlı olsun temennisinde bulundu.

 

Bilindiği gibi bu cezanın düşürülmesiyle  ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile Erdemir Vakfı arasında köprüyü Milletvekili Ercan Candan kurmuş ve süreç ile ilgili uzlaşma dönemindeki takvim arasında da, konu bir çok kez milletvekilinin aleyhine kullanılmak istenmişti. Milletvekili Candan’ın Erdemir Vakfı üyelerinin umutlarını da sömürmeden sonuç elde edilmesinde büyük katkıları bulunuyor.

 

Erdemir Vakfı konuyla ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine en son olarak 24 Eylül 2014’de şu açıklamayı yapmıştı:

Aralık 2013’de yapılan vergi incelemesi sonucu Erdemir Vakfı’na tarh edilen vergi ve cezalar ile ilgili durum 10.02.2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Aradan geçen zaman süresince yaşanan gelişmelere ilişkin yerel basında, muhtemelen eksik ve yetersiz bilgiye ve/veya konuya vakıf olmayanların yorumları kaynaklı haberler nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuyla tekrar paylaşılmasında fayda görülmüştür.
Vergi cezasına ilişkin 10.02.2014 tarihine kadar olan süreç aynı tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere özetle şöyleydi:
 “Aralık 2013’te yapılan vergi incelemesi sonucunda, Vakfın 2008 ve 2009 yıllarında Türk Bankalarının yurt dışındaki şubelerinden elde ettiği faiz gelirleri dolayısıyla Vakfa ait bir iktisadi işletme oluştuğu yaklaşımı ile anılan gelirler üzerinden cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmıştır. Tarhiyatın toplamı vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi ile birlikte toplam 129.000.000.- TL. dir.
– Bu konu ile ilgili olarak üye ve emeklilerimizle bilgilendirme toplantıları yapılmış,
30 Ocak 2014 Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiş tir.
Olağanüstü Genel Kurul’da;Vakıf adına 2008 ve 2009 yılları için; vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizleri için Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde uzlaşma görüşmelerini yürütme ve sonuçlandırma, uzlaşma olmaması durumunda dava açılması hususlarında Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmiştir.
– Danışmanlarımız ile birlikte yapılan hukuki ve mali incelemelere göre vergi cezasının kesilmemesinin gerektiği düşünülmekle birlikte, öncelikle uzlaşma yolunun denenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
– Mali ve Hukuki süreç sonunda bir ödemenin gündeme gelmesi durumunda, Vakfa ait herhangi bir varlık olmadığından, söz konusu cezalar üye ve emeklilerin varlıklarından ödeneceğinden, olası en üst limitten ceza düşünülerek üye ve emeklilere düşecek oran hesaplanmış, üye ve emeklilerin varlıklarına süreç sonuna kadar geçerli olmak üzere % 17 blokaj konulması kararı alınmıştır.
-Uzlaşma görüşme tarihi 6 Şubat 2014 tarihi itibarı ile Vakfımıza tebliğ edilmiş olup, uzlaşma toplantısı 25 Şubat 2014 Salı günü Ankara’da yapılacaktır.”
10.02.2014 tarihinden sonra yaşanan gelişmeler ise özetle şöyledir:
– Vakıf Yönetimi’nin ilgili kurumlar ve TBMM nezdinde yaptığı temaslar devam ederken, Maliye Bakanlığı 25.02.2014 tarihinde yapılması öngörülen görüşmeyi ertelemiştir.
– Seçim sonrası tekrar yürütülen temaslar ile Nisan ayı içinde gün alınmıştır. Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen değişimlere bağlı olarak görüşme ikinci kez ertelenmiştir.
– İlgili İdare ile tekrar görüşülmüş ve gerekli bilgiler aktarılmış, tekrar görüşme günü belirlenmesi talep edilmiştir.
– Bu süreç beklenirken, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve içinde vergi cezalarının affını da içeren yasa tasarısı ortaya çıkmıştır. Maliye Bakanlığı da görüşmeleri bu yasanın çıkması sonrasına ertelemiştir.
– Tasarının TBMM’de alt komisyonda görüşülme sürecinde Erdemir Vakfı’nın durumunda olan ( vergi cezası kesinleşmemiş ) kuruluşların da üç yıl önce getirilen afyasasına benzer şekilde aftan yararlandırılması hususunda girişimlerde bulunulmuştur.
– Çıkan Torba Yasa’da Vakfımız’ın konumunda olan kuruluşlar için bir husus yer almamıştır.
 Yapılan temaslar neticesinde İdare’nin önümüzdeki ay görüşme günü vermesi söz konusudur.
– Uzlaşma görüşmesinde konunun çözüm için gereken gayret gösterilecektir.
Görüşmede uzlaşma sağlanamaması halinde yargı yolu da gündeme gelebilecektir.
-Yaşanan süreçte baştan itibaren sağlanan siyasi ve sendikal destek ve yardımlar devam etmektedir.
Erdemir Vakfı tüm çalışmalarını en şeffaf şekilde yürütmekte, çalışmalarını ve gelişmeleri internet ortamında paylaşmakta, üyelerine duyurmakta, bilgilendirme toplantıları yapmakta,
olağan ve olağanüstü genel kurullarda en üst karar organına hesap vermektedir. Kendi içindeki denetim mekanizması dışında tüm hesapları sürekli olarak bağımsız denetleme kuruluşu ve aktüerya kuruluşu tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı denetimlerine tabidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz