ALAPLI HABERLERİ

SOSYAL DAYANIŞMA VAKFINA ELEMAN ALINACAK

11 Kasım 2014
1.105 kez görüntülendi

SOSYAL DAYANIŞMA VAKFINA ELEMAN ALINACAK

Alaplı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 9 aylık süreli  1 (bir) adet personel alınacaktır.Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdadır .İlgilenenlere duyurulur.

 

ALAPLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 9 AY SÜRELİ )

 

Alaplı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 11/11/2014 tarih ve  46  sayılı kararı ile Vakfımızda “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, müracaatçı incelemeleri yapmak ve değerlendirmek üzere “Geçici Personel”” unvanı ile 1 (bir) adet personel istihdam edilecektir.

 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

  1. A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. ( Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir.)

  1. B) ÖZEL ŞARTLAR

1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmak

2)  Zonguldak ili Alaplı ilçesinde ikamet ediyor olmak

3)  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

4)  Adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak tercih sebebi olabilir.

 

 

 

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

  1. Sabıka kaydı
  2. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.
  3. Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu.
  4. Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. ( Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir, ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)
  5. Diploma Fotokopisi,
  6. 1 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)
  8. Ehliyet fotokopisi

 

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-  Başvurular 21 Kasım 2014 tarihinde mesai bitimine kadardır. Alaplı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.. Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmek zorundadır,  posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  Meydana gelen gecikmelerden veya eksik evrak bulunan başvurular dikkate alınmayacak olup. Sorumluluk başvurana ait olacaktır.

2- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi kendilerine bildirilecektir. Alaplı Kaymakamlığı internet sitesinden ve Kaymakamlık ilan panolarından da ilan edilecektir.

3-   Mülakat Sınavı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından daha sonra belirlenecek tarihte yapılacaktır.

4- Mülakat sınavında; Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmek üzere kendilerini ifade edebilme, sosyal diyalog ve iletişim becerisi, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

 

5- Belirlenen asil adaya belgelerini tamamlaması için 2 gün süre verilecektir. Belirlenen süre içerisinde belgelerini tamamlayamayan adayın yerine yedek aday için işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz