ALAPLI HABERLERİ

ULUSLARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

25 Temmuz 2012
1.184 kez görüntülendi

ULUSLARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tercihiniz olabilir.Burslu okuma imkanları var.Okuyunuz

 

Balkan gezimiz sırasında Saraybosna’da bulunan Uluslarası Saraybosna Üniversitesini ziyaret ettik. Öğrencilerin %60 Türkiye’den giden öğrenciler ,22 ülkeden öğrencisi var.Öğrenci yurtları 4 yıldızlı iki gece öğrenci yurdunda misafir olduk.

 

Uluslararası Sarajevo Üniversitesi (IUS), Sarajevo Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından 2003 yılında kurulmuş, 2004 yılında İngilizce Hazırlık Okulu’nu açmıştır. SEDEF üniversite kurmak amacıyla bir araya gelen Türkiye’li ve Bosna-Hersek’li bürokrat, aydın, akademisyen ve hayırseverler tarafından kuruldu.

IUS’ta halen 3 fakültede 14 lisans programı ile 2 lisansüstü program eğitim-öğretime yapıyor.

Eğitim ve iletişim dili İngilizce olan üniversitemizde öğrenci kitlesinin üçte ikisi Türkiye’den, diğerleri ise başta Bosna-Hersek olmak üzere 17 ülkeden gelmektedir. Akademik kadro şimdiden 12 ülkeyi temsil etmektedir. IUS idari personeli tamamen Bosna-Hersek vatandaşlarından oluşmaktadır.

Saraybosna kanton kanunlarına göre kurulan IUS’ta öğretim Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre tasarlanmıştır. IUS diploması tüm Bosna-Hersek’te ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasındadır.

Geleneksel bir yönetim ve öğretim sistemine sahip olan ve Bologna süreciyle yeniden yapılandırılması öngörülen bölge üniversiteleri için örnek olacak modern bir eğitim modeli olarak tasarlanan IUS bölgede benzeri olmayan model bir kampüs üniversitesi olarak kurulmaktadır.

Saraybosna’da Ilıca bölgesinde inşa edilmekte olan kampüse 2008 Sonbaharından itibaren taşınılabileceği tahmin edilmektedir. 50 milyon Avroluk büyük bir proje olan kampüs inşaatının 3 aşamada yapılması planlanmıştır.

Türkiye’deki Sabancı Üniversitesi şeklinde tasarlanan ve halen 3 fakülteden oluşan IUS’ta 2008 Güz Döneminde Mimarlık, 2011 Güz Döneminde ise Tıp Fakültesi açılması planlanmıştır.

IUS’ta  öğrenci ve öğrenme odaklı, sürekli ölçme ve değerlendirmeye dayalı, takım çalışmasını, proje ve uygulamalı öğretimi esas alan, bilgisayar ağırlıklı bir öğretim felsefesi hayata geçirilmektedir.

Dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler, yine dünyanın değişik ülkelerinden gelen seçkin akademisyenler tarafından Sarajevo’nun çok kültürlü ortamında eğitilmektedirler.

IUS’ta öğrencilerin özgür ve özgün düşünmeleri ve fikirlerini serbestçe ifade etmelerine önem verilir, 21. yüzyıl işletmelerinde görev alacak donanıma, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirilmesi amaçlanır.
Bosna – Hersek’te başta Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Dr. Haris Silajdzić, önceki Cumhurbaşkanı Sülejman Tihić olmak üzere tüm üst düzey yöneticiler tarafından yakından izlenen ve desteklenen stratejik bir eğitim projesi olan IUS şu anda ülkemizin Bosna-Hersek’te yaptığı en büyük destek projesi durumundadır. Çok sayıda yetenekli ama imkânlar kısıtlı veya savaşta zarar görmüş aile çocuğu tam veya kısmi burslu olarak IUS’ta okumaktadır.
KAYIT – KABUL ŞARTLARI

 

Uluslararası Sarajevo Üniversitesi (IUS) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS) ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ÖSYM Kılavuzuna girmiştir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri (FENS) Fakültesi’ne Türkiye’den gelen öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesine (FEBA) kayıt yaptıracak öğrencilerin ise, geçerli bir lise diploması almış olması gerekir. Türkiye’den gelen öğrencilerin LYS’den 180 (standart) puan barajını aştıklarını belgelemeleri Lisans diploması denkliği için gereklidir. Geçerli veya yeterli LYS Puanı olmayan adaylar YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınav (SAT 1000+ gibi) puanı ile başvurabilirler.

Normal şartlarda lisans diploması (B.A. veya B.Sc.) alabilmek için 4 yıllık veya 8 dönemlik başarılı çalışma gerekir. Başka üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler orada aldıkları dersleri ve notlarını belgelemek suretiyle başvurabilirler.

IUS’ta her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. Akademik danışman öğrenim hayatı boyunca öğrenciye rehberlik yapar ve tüm sorunlarıyla ilgilenir.

IUS Mühendislik Programları ABET kriterlerine göre hazırlanmıştır. IUS, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dâhildir. Bu suretle Avrupa üniversiteleri arasında öğrenci değişimine ve ders transferine imkân sağlanmaktadır.

IUS İÇİN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.       Lise Diplomasının Aslı
2.       Lise Dipl. İngilizce Tercümesi (Noterden ya da Okul Müd. Tasdikli)
3.       Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi (en az 2 yıl süreli olacak)
4.       10 Adet Fotoğraf
5.       ÖSS Sonuç Belgesi Aslı
6.       Sabıka kaydı (Savcılık Belgesi)
7.       İkametgâh İlmühaberi (Velisi veya Sponsor için)
8.       Askerlik Tecil Belgesi (Erkek Öğrenciler için)
9.       Eğitim Ücreti Ödeme Sözleşmesi
10.   Burs Sözleşmesi (Burslular İçin)
11.   Yurt Sözleşmesi (yurt isteyenler için)

Not: 9, 10, 11 nolu evraklar kayıt işlemi gerçekleştirilirken temin edilir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ 
·         İngilizce Hazırlık Okulunda (2 yarıyıl için) burssuz öğrencilere 4000 Avro’dur. 8 haftalık Hazırlık Yaz Okulunda ise 600 Avro’dur.
·         Tüm fakültelerde lisans öğrenim ücreti (2 yarıyıl için) burssuz öğrencilere 5500 Avro’dur. Yaz Okulunda (her kredili ders için) 400 Avro’dur.
·         Öğrencilerimizden önemli bir kısmı %50 ve %25 burslu olarak okumaktadır, ÖSS veya benzeri sınavlarda yüksek puan alanların bursları %75 veya %100’e yükseltilmektedir (Daha geniş bilgi için ‘’Öğrenci Kontenjanları ve Burs Miktarları’’ kısmına bakınız)

Başka Bir Yüksek Öğretim Kurumundan IUS’a Geçiş ve Ders TransferiBir başka yüksek öğretim kurumundan IUS’a geçiş yapmak mümkündür. Bu geçiş temelde 4 şekilde olabilir:(i)                   2 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu tamamladıktan sonra IUS’a geçiş yapmak,
(ii)                 2 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu tamamlamadan, bazı dersleri geçtikten sonra IUS’a geçiş yapmak,
(iii)                4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu tamamladıktan sonra IUS’a geçiş yapmak (daha çok TEF’li öğrencilerin tercihi),
(iv)                4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu tamamlamadan, bazı dersleri geçtikten sonra IUS’a geçiş yapmak.Tüm bu geçişlerin hepsinde, önceki yüksek öğretim kurumunda başarılı olunan derslerin IUS’a transferi mümkün olabilir. Transfer işlemleri açısından bu 4 grup arasında bir fark yoktur. Transfer işleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle IUS’a kayıt yaptırmak gerekir. İstanbul ofisimizden veya universitemizden kayıt yapılabilir. Daha sonra bu öğrenciler:(i)                   IUS Transfer Komitesi’ne hitaben yazılmış ve transfer talebini ifade eden bir dilekçe,
(ii)                 Bu dilekçenin ekine önceki yüksek öğretim kurumundan aldığı derslerin dökümünün (transkriptinin) ve ders içeriklerinin eklenmesinden sonra İngilizce yeterlilikleri var ise direk fakültelerine ve programlarına başlayabilirler.
(iii)                İngilizce yeterlilikleri yok ise İngilizce okulunda İngilizce eğitimi aldıktan sonra ve İngilizce imtihanını geçtikten sonra fakülte ve bölümlerine başlayabilirler.Transfer komitesi, öğrencinin önceki yüksek öğretim kurumundan aldığı dersler ile IUS’ta verilen dersleri karşılaştırır ve karşılığı olan dersler transfer edilir. Bu işlem sonunda IUS’ta karşılığı bulunan IUS dersleri “transfer dersleri” olarak tanımlanır. Öğrenci transfer derslerinden T (transfer) harf notu ile başarılı sayılır ve bu derslerin kredisini almış olur. Transfer öğrencileri, her program için geri kalan dersleri ve şartları sağladıktan sonra mezun olabilirler.

·         Öğrencinin IUS’a girdiği sene belirlenen öğrenim ücretleri o öğrenci mezun oluncaya kadar değiştirilmez.  

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Programı
Sosyal ve Siyasal Bilimler Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
Psikoloji Programı
Ekonomi ve Yönetim Bilimler Fakültesi (FEBA)
Yönetim Bilimleri Programı
Ekonomi Programı
Uluslar arası İlişkiler Programı
Mühendislik Fakültesi (FENS)
Genetik ve Biomühendislik Programı
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Programı
Endüstri Mühendisliği Programı
Elektronik Mühendisliği Programı
Mimarlık Programı
Makine Mühendisliği Programı
Mühendislik Fakültesi (FENS)
Genetik ve Biomühendislik Programı
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Programı
Endüstri Mühendisliği Programı
Elektronik Mühendisliği Programı
Mimarlık Programı
Makine Mühendisliği Programı
EğitimFakültesi
İngilizceÖğretmenliğiProgramı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı


, ( )
ULUSLARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz