ALAPLI HABERLERİ

VALİLİK BİNASINDAKİ OTOPARK KAPATILDI

19 Aralık 2016
1.001 kez görüntülendi

VALİLİK BİNASINDAKİ OTOPARK KAPATILDI

Zonguldak Valililiği altındaki otopark güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Zonguldak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Valilik binası altındaki otoparkla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama: “İlimizde yayınlanmakta olan bazı basın yayın organlarında  “CHP’li Olduğu İçin Ekmeğiyle Oynuyorlar” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlimiz Meşrutiyet Mahallesinde bulunan hazineye ait taşınmaz üzerindeki Valilik binası altında yer alan otopark ilk kez 1992 tarihinde kiralanmış ve son kez 05.03.2013 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihale ile Harun AKIN’a 5 yıllığına kiraya verilmiştir.  1-Adı geçenle yapılan sözleşmenin 44. Maddesinde “Otoparka kesinlikle LPG’li araç” alınmaması hükmü olmasına, ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki Yönetmeliğinin  “LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi yasaktır” hükmüne rağmen söz konusu otoparkta 11.03.2016 tarihinde otoparka alınan LPG’li bir araç yanmış, söndürülmüş, bu durum 11.03.2016 tarihinde emniyet personelince tutanağa bağlanarak İl Emniyet Müdürlüğünün 15.03.2016 tarihli yazıları ekinde Valilik Makamına sunulmuştur. 2- Bu durum genel güvenliğin tehlikeye sokulması nedeniyle Valilik Makamınca Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, ayrıca Defterdarlığımıza yazılan 11.04.2016 tarih ve 2388 sayılı yazıyla da özetle “Otoparkta sık sık denetlemeler yapılması ile işletmecinin uyarılması istenilmiştir. 3- İşletmeci Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğümüzün 18.05.2016 tarih ve 5149 sayılı yazılarıyla “Otoparka LPG’li araç alınmaması ile diğer olaylara karşı her türlü önlemin alınması konusunda uyarılmış, işletmeci ise Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne cevaben yazdığı 10.06.2016 tarihli dilekçesinde “Otoparka LPG’li araç alınmaması” konusunda ilgili personele gerekli talimatların verildiğini, sabotaj ve yangın gibi olaylar karşısında ne gibi önlemler alındığını beyan etmiştir. 4- Genel güvenliğin tesisi ve teminine yönelik olarak yaklaşık 2,5 ay sonra otoparkta ilgili birimlerce yapılan ani denetimde yine bir LPG’li araca rastlanmış, bu durum 22.08.2016 tarihinde tutanak altına alınarak tutanak İl Emniyet Müdürlüğü’nün  “tespit edilen LPG’li aracın güvenlik açısından büyük risk oluşturduğu” belirtilen 02.09.2016 tarih ve 7895 sayılı yazıları ekinde Valilik Makamına sunulmuştur. 5- Söz konusu otoparkta yapılan ani denetimde 2. Kez LPG’li araç tespit edilmesi üzerine başka günlerde de LPG’li araç girişi olabileceği  değerlendirilerek İl Emniyet Müdürlüğünce PTS kayıtları sorgulanmış, yalnızca 15.08.2016 tarihinde de LPG tescilli 4 adet  aracın daha otoparka giriş yaptığı tespit edilmiştir. 6- Tutulan tutanakların 10.10.2016 tarih ve 9591 sayılı yazımız ekinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi sonrasında gelen cevabi yazıda  “otoparkta güvenliğin sağlanamaması nedeniyle kira sözleşmesinin fesh edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmiş”, Defterdarlığımızca 10.11.2016 tarihli Olur ile işletmeciye ait kira sözleşmesi fesh edilmiş ve taşınmazı 30 gün içerisinde boş ve işgalsiz olarak teslim etmesi, sözleşmenin feshedilmesinden kaynaklanan ve sözleşmede açıkça belirtilen ceza ve tazminatların ödenmesi adı geçene 18.11.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, işletmecinin otoparkı 19.11.2016 tarihinde teslim etmesi gerekmektedir.  7- Otopark kira şartnamesinin tek taraflı feshi halinde ceza ve tazminatların ödenmesi,  karşılıklı imzalanan sözleşmede yer alan hükmün yerine getirilmesinden ibaret olup, bu konu sözleşmede imzası bulunan işletmeci tarafından bilinmektedir.  Üstelik ceza ve tazminatlar düzeltilmiş şekliyle işletmeciye bildirilmiştir.  8- Görüleceği üzere yapılan uygulamada konu tamamen bomba yüklü araçlarla yapılan terör saldırılarının arttığı,  en son Adana Valilik otoparkında yaşanan bombalı araç eyleminin etkisi, provokatör eylemlerin olabileceği, hassas günlerin yaşandığı ülkemizde kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik bir tedbirdir. Konu tamamen yapılan uyarıya ve kendi taahhütüne rağmen sözleşmesindeki sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeyerek Valilik Binasının altında bulunan otoparkta ciddi güvenlik zafiyetine ve risk oluşmasına sebebiyet verdiği tespit edilen işletmecinin sözleşmesinin tek taraflı feshinden ibarettir. İşletmecinin anılan otoparkı 25 yıldır işlettiği düşünüldüğünde otoparkın tahliyesinin arkasında büyük önem arz eden güvenlik zafiyeti gözardı edilerek art niyet, bürokrat eli yada siyaset aramak inandırıcılıktan çok uzak bir yaklaşım ve izahtan varestedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

valilik

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz